Skip to content

Kalibracja miernika

Kalibracja miernika – co i jak?

Do każdego miernika grubości lakieru Blue Technology dołączone są płytki wzorcowo – kalibracyjne, w zależności od modelu będzie to jedna lub dwie płytki.

Płytkę wzorcowo – kalibracyjną można używać również do sprawdzania poprawności pracy miernika.

Po prawidłowym przyłożeniu sondy do płytki „FE-200um” miernik powinien wskazywać 200 µm +/- 10 µm.

Podczas kalibracji nie zwracamy uwagi na pokazywane wartości.

Uwaga! Mierniki lakieru bez możliwości pomiaru na elementach aluminiowych wyposażone są tylko w jedną płytkę stalową oznaczoną jako „FE-200um”. Płytka aluminiowa „AL-200um” dołączona jest tylko do mierników z funkcją pomiaru na aluminium.